Z historie

 

    Oregonská historie se začala psát v březnu 1990. Tehdy proběha náborová schůzka do vznikajícího oddílu skautek. Po prvních měsících plných zvratů se do čela oddílu dostala Mirka Malinovská. Skautky získaly vlastní klubovnu v budově u uhelných skladů a začaly objevovat zajímavá místa - Klokočské skály nedaleko Turnova, kde se nachází i skalní tábořiště zvané Oregon, nebo tábořiště nad obcí Žerčice, které se pro celé neratovské středisko následně stalo místem konání několika letních táborů.

    V roce 1992 proběhla v dějinách oddílu krátká vodácká etapa. Oddíl v té době používal název Ontario a působily v něm družiny Vyder a Štik. Hned na prvním táboře, putování po Ohři, se ale ukázalo, že tudy cesty nepovedou - skautky neměly s vodáctvím prakticky žádné zkušenosti, vůdci tábora tomu nepřizpůsobili program a většinu skautek odradili od další činnosti.

   Velkou změnou pro oddíl byl příchod Hanky Červené, Mirčiny kamarádky, která pro skautky postupně začala připravovat program. V březnu 1994 se oddíl přejmenoval na Oregon. Do znaku přijal sluníčko s třinácti paprsky. Na podzim začala fungovat nová družina Svišťů a zároveň se oddíl začal scházet v nové klubovně na dopravním hřišti.

    V následujících letech si oddíl vybudoval celou řadu tradic. Patřilo mezi ně vydávání oddílového časopisu Oregonskou stezkou, chov hlodavců, slavnostní výpravy před Vánoci a v závěru školního roku. Vedle oddílových schůzek probíhaly také družinové. Kromě Hanky se na tvorbě programu podílela Jiřka Mlýnková - Ruda a Petra Šlosarová - Barbucha. Krátce před táborem 1999 opustila oddíl Mirka a Ruda ji nahradila v roli oddílové vedoucí.

    Hanka a Ruda si rozšířily vzdělání na Jihočeské letní škole, kde se také seznámily s Jaromírem Krejčou - Jarusem, vedoucím skautského oddílu v Benátkách nad Jizerou. U Jaruse našly inspiraci, jak by měl fungovat družinový systém, středisko Lišák ale v tomto kladlo překážky. Po dlouhých a vyčerpávajících sporech se oddíl rozhodl od střediska odejít a zaregistrovat se pod benátecké středisko Povodeň. S tím byla spojena nutnost najít pro oddíl novou klubovnu. Útočištěm se Oregonu nakonec staly sklepní prostory v ulici dr. E. Beneše.

    V září 2003 se Jarus, který se mezitím přestěhoval do Neratovic, přidal k oddílu a založil smečku vlčat. Oregon se tak stal z dívčího oddílu oddílem smíšeným. V následujících letech prudce vzrostl počet členů. Následovalo stěhování do současné klubovny, samostatné oddílové tábory i vznik nových družin, včetně družiny předškolních dětí. Změnilo se také vedení oddílu, Rudu vystřídal na několik let Jarus, nyní stojí v čele oddílu Monika Sedlická - Monča. O všech podstatných záležitostech rozhoduje oddílová rada.

 

    Od ledna 2015 je oddíl znovu součástí neratovického střediska Lišák.