Struktura oddílu

 

Náš oddíl je rozdělen do několika družin. Každá z nich má samostatné schůzky v oddílové klubovně nebo venku, a to obvykle jednou týdně. Dále jsou pro členy oddílu připraveny jednodenní či vícedenní víkendové akce, kterých se mohou účastnit buďto všichni členové, nebo členové konkrétních družin (podle charakteru akce). 

 

V čele každé družiny stojí plnoletý vůdce. Ten se stará zejména o bezpečnost dětí. Někdy je také tím, kdo pro družinu připravuje program. Pokud je to však možné, na přípravě programu se podílejí starší členové oddílu - skauti a skautky, a to po dohodě a pod vedením vůdců družin. Ti, kteří mají zájem se vedení mladších dětí věnovat pravidelně, absolvují tzv. rádcovské kurzy. Družina má zhruba kolem dvanácti členů.

 

Oddíl je registrován pod střediskem Lišák Neratovice.

 

Nyní blíže k jednotlivým družinám:

 

  • Družina světlušek se nazývá Vydry. Přijímá dívky od nástupu do první třídy, kolem jedenáctého roku věku potom přecházejí ke skautkám. V rámci družiny fungují dvě šestky, modrá a hnědá, které mezi sebou soutěží, mají vlastní rituály apod.
  • Schůzky čtvrtek 16.30 - 18.00

 

 

  • Družina vlčat přijímá mladší chlapce, a to obvykle od nástupu do druhé třídy. V některých případech se však k vlčatům může přidat i prvňáček. Také u vlčat fungují šestky a "odrostlá" vlčata přecházejí kolem jedenáctého roku věku ke skautům.
  • Schůzky úterý 16.45 - 18.15

 

 

  • Družina skautek zvaná Svišti funguje pro dívky ve věku 11 - 15 let.
  • Schůzky pondělí 18.15 - 19.45

 

 

  • Družina skautů zvaná Medvědi sdružuje chlapce ve věku 11 - 15 let.
  • Schůzky středa 18.00 - 19.30

 

  • V současné době vzniká také samostatnou družinu pro členy starší patnácti let - rovery a rangers.